Håltagarna i Skåne AB 

Vår verksamhet består av
Rivning, markarbete, anläggning, håltagning och skrotning 


"

Sanering

Vi utför även olika saneringar så som 
Asbestsanering
PCB-sanering
Marksanering
Sanering av farliga ämnen i konstruktioner 

Vi har god kompetens och saneringsutrustning är enligt Arbetsmiljöverket regler och lagar AFS 2006:1.