sanering 

 vi har den kunskapen som krävs för en bra sanering! 
 • Asbestsanering 
  vi utför alla sorters asbestsaneringar som framkommer vid våra rivningar.  Vi samarbetar med våra UE och kontrollerar noga innan avtalsskrivningar att alla tillstånd som ska finnas för en säker asbestsanering ska kunna utföras.
  Saneringsutrustningen är enligt Arbetsmiljöverkets regler och lagar (AFS 2006:1)
 • PCB - sanering
  Vi utför alla sorters pcb saneringar till våra rivningar.
  Vi samarbetar med UE och kontrollerar kontinuerligt certifikat och tillstånd som Svenska Fogbranchens Riksförbund (SFR) ställer som krav för att få ett arbete korrekt utfört och ett bra resultat.
 • Marksanering
  Vi erbjuder våra kunder provtagning med en detaljerad analys på schaktmassor etc. för att behandla materialen på korrekt sätt och vi fraktar på korrekt sätt med rätt kompetens på personal och till rätt depå för säker behandling och det mest kostnadseffektiva alternativet. 
 • Sanering av farliga ämnen i konstruktioner
  Vi sanerar också andra sorters farliga ämnen i byggnader som framkommer i rivningar som te.x. i industrin finns många olika ämnen som måste till deponi.
  Vi har god kompetens av te.x olja, oljeskadad betong, oljeskadade jordmassor, tjära, kvicksilver och tungmetaller.