Referenser

Rivning av Nya Orion, Trelleborg
Utförande år:
2022
Uppdragsgivare: 
Trelleborg Industri AB
Kort beskrivning av projektet: 
Rivning av en byggnad på 8600m2 sammanlagt fyravåningar. Byggnaden bestod av 42 000 betong, 2 300 skrot och 200 ton asbest. Byggnaden innehöll bland annat en silo som var 42m högt och ett vattentorn som var 36m högt. Arbetet innefattade sanering, tungrivning, höjdrivning, selektiv rivning samt återställning av en fasad på 1150m2 med ny tegel. 

Sanering och rivning av Syrien, Helsingborg
Utförande: 
2022
Uppdragsgivare:
ATS Tjänster AB 
Kort beskrivning av projektet:
Sanering av mark efter en omkopplingsstation i Helsingborg till Öresundkraft via vår beställare ATS AB. Sanering utgör en del av projektet som avsåg rivning samt sanering av mark 

Rivning av OLOF 1 Kävlinge
Utförande år:
2022
Uppdragsgivare:
Kävlinge Kommun
Kort beskrivning av projektet: 
Rivning av en gammal fastighet i Kävlinge. Sanering av mark och andra föroreningar i fastigheten. 


Rivning av byggnad av kopparängen Landskrona
Utförande år: 
2022
Uppdragsgivare: Karlsunda Bostadsutvecklings AB
Kort beskrivning av projektet: 
Rivning av flerfamiljshus, totalt tre våningar samt källare. Projektet innefattade också sanering. 


Rivning av Fjäder Långgatan 9, Masthugget 

Utförande år: 2022
Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, fastighetskontoret. 
Kort beskrivning av projektet: En komplicerad rivning av fastighet  som var sammanbyggd med andra fastigheter på varsin sida. 


Rivning av Falsen 8 
Utförande år:
2022
Uppdragsgivare:
Halmstad Kommun
Kort beskrivning av projektet: 
Rivning av lagerbyggnad ca 2200m2 innehållande kontorsdel och lagerlokal. byggnaden hade betong och stålstomme. Där det även innefattade bortforsling av krossad betong och farligt avfall. 

Sanering va byggnad/anläggning fd glasverk
Utförande år:
2021
Uppdragsgivare:
SGU
Kort beskrivning av projektet: Sanering och rivningsarbete inom byggnader samt erfoderliga förstärkningsarbeten. 


Rivning av flerlägenhetshus centralt

Utförande år 2014-
Uppdragsgivare Åstorps kommun
Plats Åstorp

Kort beskrivning av projektet
: Rivning av 3 vånings hus med uthus ca 800 ton tegel. Även återställnings arbete gjordes efter rivning.

Rivning av tegelskorsten 55 meter
Utförande år:
2014
Uppdragsgivare Lantmännen
Plats: Kävlinge
Kort beskrivning av projektet: Rivning med kran de översta 30 meterna sen rivning med höjdrivare med begränsat med utrymme då skorstenen stod mellan 2 byggnader ( ca 1000 ton tegelmassor).

Rivning av sjukhus byggnad (ca 3000 kvm)
Utförande år: 2014
Uppdragsgivare: Lantmännen
Plats: Kävlinge
Kort beskrivning av projektet: Rivning med kran på de första översta 30 meterna sen rivning med höjdrivare med väldigt begränsat med utrymme då skorstenen stod mellan 2 byggnader (ca 1000 ton tegelmassor).


Sanering av byggnad under brand (pelletslager)
Utförande år: 2014
Uppdragsgivare: Försäkringsbolag
Plats: Landskrona
Kort beskrivning av projektet: Sanering av 10000 ton brinnande ton träpellets.Rivning av drivmedelsstation Lyckeby
Utförande år: 2014
Uppdragsgivare: OKQ8
Plats: Karlskrona
Kort beskrivning av projektet: Rivning och sanering av bemannad drivmedelsstation och förberedande anläggningsarbete för obemannad station.Uppklippning av gammal panna (ca 500 ton)
Utförande år: 2013
Uppdragsgivare: Hans Andersson Recycling
Plats: Bromölla
Kort beskrivning av projektet: Klippning av diverse skrot efter renovering av förbränningspanna.

Anläggningsarbete för drivmedelsstation
Utförande år: 2013
Uppdragsgivare: Drivmedelsteknik
Plats: Staffanstorp, Dalby
Kort beskrivning av projektet: Anläggningsarbete för ny byggnation av drivmedelsstation.

Rivning Ammoniak Cistern
Utförande år: 2013
Uppdragsgivare: Yara Sweden AB
Plats: Landskrona
Kort beskrivning av projektet: Rivning av dubbelmantlad stål cistern ca 1600 ton.

Rivning hamnterminal 407
Utförande år: 2013
Uppdragsgivare: Helsingborg Stad
Plats: Helsingborg
Kort beskrivning av projektet: Rivning av byggnad av 3500 kvm, sanerings av asbest ca 20 ton.

Rivning av betongfabrik
Utförande år: 2013
Uppdragsgivare: IF Försäkringsbolag
Plats: Glumslöv
Kort beskrivning av projektet: Rivning och sanering efter brand.

Rivning av panncentral
Utförande år:2013
Uppdragsgivare: Jägersro Trav och Galopp
Kort beskrivning av projektet:
Rivning av förbränningscentral och skorsten ca 32 meter

Inomhus rivning
Utförande år: 2012
Uppdragsgivare: Företagshus
Plats: Malmö
Kort beskrivning av projektet: Invändig rivning av slakteri ca 5000 kvm.

Rivning av sädesmagasin
Utförande år: 2012
Uppdragsgivare: AB Svalövslokaler
Plats: Svalöv
Kort beskrivning av projektet: Rivning av 16 meters hög tegelbyggnad central ca 3000 kvm

Rivning potatisfabrik
Utförande år: 2011
Uppdragsgivare: Lantmännen
Plats: Kävlinge
Info: Rivning av diverse byggnader inom fabriksområde.

Rivning av underjordiskt garage
Utförande år: 2011
Uppdragsgivare: Kv Gudhem 2
Plats: Malmö
Kort beskrivning av projektet: Rivning av befintligt garagebjälklag och montering av nytt bjälklag ca 1000 kvm.

Invändig rivning under drift
Utförande år: 2008-2011
Uppdragsgivare: Vasakronan
Plats: Malmö
Kort beskrivning av projektet:  Rivning av alla installationer och lättväggar med full verksamhet på alla 10 våningar.

Rivning av sädesförråd
Utförande år: 2009
Uppdragsgivare: KF fastigheter
Plats: Landskrona
Kort beskrivning av projektet: Rivning av alla väggar på byggnad ca 5000 kvm väggar bara stomme tak kvar

Rivning av betongvägg
Utförande tid: 2006
Uppdragsgivare: NCC
Plats: Malmö
Kort beskrivning av projektet: Rivning av betongvägg 26 meter hög 1,5 meter tjock ca 1500 ton.