Återvinning

Återvinning är väldigt viktigt för oss.  Vi på Håltagarna i Skåne AB försöker alltid i första hand återvinna så mycket som möjligt på platsen vi arbetar på, för att slippa onödiga transporter. T.ex. krossning av betong och tegel för återfyllning. Även träet flisas och används för värmeåtervinning.